Senat: Durata stagiului pentru absolvenţii facultăţilor de medicină veterinară – 12 luni

oct. 27, 2022 | News, Featured, Profesional

Absolvenţii facultăţilor de medicină veterinară efectuează un stagiu de 12 luni, în condiţiile Legii nr. 335/2013, potrivit unui amendament admis, miercuri, de Senat la proiectul pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar.

Proiectul a fost adoptat cu 66 de voturi „pentru”, trei „împotrivă” şi 41 de abţineri. Propunerea legislativă, iniţiată de parlamentari UDMR, susţinut de deputaţi PNL, neafiliaţi, PSD şi USR, modifică şi completează Legea nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii
medic veterinar şi pentru abrogarea punctului 35 din Anexa nr.1 a Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

Un alt amendament adoptat interzice personalului de specialitate cu studii medii – asistentuluiveterinar şi tehnicianului veterinar – să efectueze consultaţii la animale şi să stabilească diagnosticul.

Conform altui amendament admis, Colegiul Medicilor Veterinari din România avizează obligatoriu standardele ocupaţionale pentru specializările medicilor veterinari, precum şi cursurile de specializare pentru aceştia înainte de aprobare/autorizare de către autorităţile competente.

Iniţiativa legislativă are ca scop, pe de o parte, stabilirea unui cadru legislativ mai adecvat, coerent şi acoperitor în ceea ce priveşte organizarea profesiei de medic veterinar, a Colegiului Medicilor Veterinari din România, precum şi îmbunătăţirea organizării şi funcţionării unităţilor medical-veterinare, iar pe de altă parte stabilirea cerinţelor de recunoaştere a titlurilor de calificare obţinute în ţări terţe şi punerea în acord cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu legislaţia europeană din domeniul produselor medicinale veterinare şi cu punctul de
vedere emis prin Hotărârea nr.788/.06.11.2019 de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, se precizează în expunerea de motive.

Senatul este prima Cameră legislativă sesizată cu acest proiect. AGERPRES